Je sobota, 16.ledna 2021, 6:32 hod.
 

Certifikáty

 

Živnostenské listy

zivnostensky_list

Živnostenské listy opravňující k výrobě rozvaděčů nízkého napění a baterií, kabelů a vodičů. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. Projektování elektrických zařízení. Specializovaný maloobchod...<více>

 

 

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

ISO 9001

Firma KOLLERT ELEKTRO s.r.o. vytvořila a udržuje systém managementu kvality, který splňuje všechny požadavky specifikované normou...<více>

 

 

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005

ISO 14001

Firma KOLLERT ELEKTRO s.r.o. vytvořila a udržuje systém environmentálního managementu, který splňuje všechny požadavky specifikované normou...<více>

 

 

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

OHSAS 18001

Firma KOLLERT ELEKTRO s.r.o. vytvořila a udržuje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který splňuje všechny požadavky specifikované normou...<více>

 

 

Ostatní certifikáty

ESČ TIČR
 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22