Je sobota, 16.ledna 2021, 7:03 hod.
 

ČSN EN ISO 14001:2005

ISO 14001

Firma KOLLERT ELEKTRO s.r.o. je držitelem tohoto certifikátu s platností do 26.5.2014.

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 14001:2005

Systémy enviromentálního managementu - EMS

Kritéria pro správné fungování systému environmentálního managementu popisuje kmenová norma:

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití

Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

(zdroj: http://www.dqsczech.cz/)

 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22