Je sobota, 16.ledna 2021, 6:44 hod.
 

ČSN EN ISO 9001:2009

ISO 9001

Firma KOLLERT ELEKTRO s.r.o. je držitelem tohoto certifikátu s platností do 28.6.2015.

Systém managementu jakosti (QMS) umožňuje realizaci efektivního systému řízení. Uplatňování QMS je založeno na následujících osmi principech řízení:

  • Zaměření na zákazníka
  • Vůdcovství
  • Zapojení zaměstnanců
  • Procesní přístup
  • Systémový přístup k managementu
  • Trvalé zlepšování
  • Rozhodování na základě faktů
  • Vzájemně výhodné partnerské vztahy

Pokud jsou tyto principy osvojeny, mohou výrazně přispět ke zvýšení výkonnosti organizace a také k úspěchu v konkurenčním prostředí.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 (dle mezinárodní normy zaměřené na QMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Norma ČSN EN ISO 9001 je normou s důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.

Certifikace QMS je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého management certifikované organizace potvrzuje svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímá odpovědnost za kvalitu, ale i deklaruje naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu ke kvalitě jsou součástí podnikání. Přitom se jedná o kvalitu nejen dodávaných výrobků či poskytovaných služeb, ale i o kvalitu na všech organizačních úrovních a o kvalitu hodnocenou prostřednictvím efektivnosti činností, procesů a celého systému. Nedílnou součástí a předpokladem pro dosahování stanovených cílů je pak i úroveň personálních zdrojů, vybavení a infrastruktury.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských ř etězcích, ale i v soutěžích dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001 je základem i pro některé další certifikace managementu podle systémových norem nebo je základem i pro certifikace oborové/profesní.

(zdroj: http://www.ezu.cz/)

 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22