Je sobota, 16.ledna 2021, 5:51 hod.
 

ČSN OHSAS 18001:2008

OHSAS 18001

Firma KOLLERT ELEKTRO s.r.o. je držitelem tohoto certifikátu s platností do 26.5.2014.

 

Certifikace systému podle OHSAS 18001

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(Occupational health and safety management systems)

Standard ČSN OHSAS 18001:2008 je navržen tak, aby byl použitelný pro všechny organizace. Doplňuje standardy ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém managementu.

Standard OHSAS 18001 se od struktury norem ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005 odlišuje v oblastech, které se týkají OMEZOVÁNÍ RIZIK.

Jedná se o třífázovou proceduru zahrnující:

  • identifikaci nebezpečí
  • omezení rizika
  • hodnocení rizika

Legislativa i tento standard zdůrazňují požadavky, na zavedení opatření, které všude, kde je to možné, omezí, odstraní, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případech, kde to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

(zdroj: http://www.dqsczech.cz/)

 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22