Je sobota, 16.ledna 2021, 7:00 hod.
 

Ostatní certifikáty

Oprávnění institutu technické inspekce

(Technická inspekce České republiky)

revize elektro KOLLERT

 

Osvědčení o autorizaci - ČKAIT

CKAIT KOLLERT

 

Certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu

ESČ Certifikát Kollert

ESČ Certifikát Kollert

ESČ Certifikát Kollert

ESČRozvadeče vyrobené firmou KOLLERT ELEKTRO s.r.o. jsou vyrobené, tak aby mohly být označeny logem ESČ.

Základním službou Elektrotechnického zkušebního ústavu je zkoušení a certifikace výrobků, jejichž výsledkem je certifikát s právem uvádět na výrobku značku ESČ. Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 75 let nepřetržité existence prakticky nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán jak odbornou, tak i laickou veřejností.

Značka ESČ je současně zapsána u Evropské normalizační komise CENELEC jako česká značka shody s normami na elektrickou bezpečnost a je zcela rovnocenná ostatním značkám významných světových zkušeben. Na jejím základě lze za výhodné ceny získat mezinárodně platné certifikáty a značky shody.

Pro získání značky ESČ je nutné provést zkoušky výrobku v rozsahu typové zkoušky a inspekci u výrobce, zaměřenou na kontroly bezpečnosti výrobku prováděné ve výrobě. Značku ESČ lze získat prakticky na všechny skupiny elektrotechnických výrobků, jejichž zkoušky náš ústav nabízí.

(zdroj: http://www.ezu.cz/)

 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22