Je sobota, 16.ledna 2021, 7:17 hod.
 

Projektová činnost

Projekty ve firmě KOLLERT ELEKTRO s.r.o. jsou zpracovávány autorizovaným projektantem s autorizací vydanou ČKAIT v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. Projektovou dokumentaci vyhotovujeme v těchto stupních:

  • Projektová studie
  • Průvodní projektová dokumentace
  • Realizační projektová dokumentace
  • Projektová dokumentace skutečného provedení
  • Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a k územnímu řízení
  • Zadávací projektové dokumentace - podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Projekce energetických staveb

Frima KOLLERT ELEKTRO s.r.o. se zabývá projektováním distribučního silnoproudého zařízení především pro zákazníky ČEZ Distribuce, a.s.. Projektují se distribuční sítě nízkého napětí NN 0,4kV a vysokého napětí VN do 35kV, tj. kabelové a venkovní sítě, trafostanice 22/0,4kV, 35/0,4kV aj. Zpracování projektů je prováděno v programech AutoCAD, Bentley PowerMap včetně nadstaveb ProGEO od HSI, Word, Excel a dále ve speciálních programech pro rozpočtování(KROS Plus), výpočty návrhu sítě apod.

Součástí každého projektu je vkladování věcných břemen (po realizaci staveb) do katastru nemovitostí a s tím spojené veškeré činnosti (uzavírání smluv, vklady na KN, výplaty náhrad za VB,...).

Dále provádíme veškeré projekty na veřejné osvětlení, včetně realizace, oprav a provozování sítí veřejného osvětlení. Součástí jsou výpočty osvětlení v programech DiaLUX apod.

Projekce elektro silnoproud

Zahrnuje kompletní projekci a poradenství v oblasti bytové a průmyslové zástavby. Jedná se o rozvody elektro, návrhy koncových prvků, prejektování PBŘS, návrhy rozvaděčů. Vyhotovíme projektovou dokumentaci ve všech stupních(možno výhodně spojit s realizací stavby). Součástí podle stupně PD může být i kompletní rozpočet stavby. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Projekce elektro slaboproud

Naše firma zajistí vyhotovení PD ve všech stupních pro SAT, TV okruhy, společné antény, telefonní a datové rozvody strukturovanou kabeláží, EZS, EPS.

 

 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22