Je sobota, 16.ledna 2021, 7:26 hod.
 

Revizní činnost

Firma KOLLERT EKETRO s.r.o. se zabývá revizní činností s osvědčením vydaným Technickou inspekcí České Republiky (dříve ITI). Oprávnění je platné pro kontroly elektrických zařízení do i nad 1000V v objektech třídy A a B, vč. hromosvodů.

Rozsah revizní činnosti

  • revize hromosvodových zařízení;
  • revize rozvodů nízkého napětí (do 1000V);
  • revize rozvodů vysokého napětí (nad 1000V);
  • revize el. zařízení v objektech typu A, B
  • stanovení základních charakteristik zařízení podle ČSN 33 2000-3 včetně vystavení protokolu;
  • zkoušky elektrických zařízení;
  • kontroly a revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2;
  • kontroly a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2;

Lhůty pro revize

Lhůty pro elektrospotřebiče a elektrické nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli.

Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.).

Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

CSN 33 1600 ed2

Lhůty revizí elektrických instalací dle ČSN 33 1500 Z4

Lhůty stanovené podle prostření dle ČSN 33 2000-3

Lhůty stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Lhůty revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (Revize hromosvody)

 

 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22